İstanbul 2 Nolu
Barosu Başkan Adayı
Av. Yasin Şamlı
DAHA FAZLASI

Değerli Meslektaşlarım,

Bir ilde birden fazla baro kurulmasına imkân veren düzenleme ile meslektaşlarımız; tercih edeceği, yönetimine gönülden katılacağı bir baroya sahip olmuştur. Böyle bir düzenlemenin gerekliliğini yıllarca savunduk. Bu uygulama ile zorunlu ve tekelci üyelik üzerine kurulu baro anlayışının tezahürü olan kendi değerlerine yabancı ve dar ideolojik yapıların hakimiyetindeki yönetim anlayışı son bulmuştur. 

Bu düzenleme ile Barolar artık anayasa ve yasa ile verilen asli görevlerine dönecek, üyelerinin mesleki gelişimlerinin ve özlük haklarının savunucusu olacak, yargının kurucu unsuru olarak karşılaşacakları engelleri ortadan kaldırmaya odaklanacaktır. Baromuzun başarısı diğer meslek kuruluşları için de örnek olacaktır. 

Savunma makamı açısından çok değerli çalışmalar gerçekleştirecek İstanbul 2 Nolu Barosunun kurucuları tarihi bir görev icra etmişlerdir. Bu kurucular arasında olmak benim için onur verici olmuştur. Bundan sonraki görevimiz yeni Baromuzun İstanbul’umuza ve mesleğimize yakışır çalışmaları için katkı yapmaktır.

Adaleti inşa etmek, savunma makamını tahkim edip mesleğin sorunlarını kapsayıcı bir anlayışla ele alarak mesleki dayanışmayı güçlendirmek, yargının tüm unsurları arasında işbirliğini tesis etmek ve sorunlarımıza gerçekçi çözümler bulmak için yola çıkıyoruz.

Meslektaşlarımızın serbest iradeleri ile üye olduğu, aidiyeti güçlü, üyeleri ile özdeşleşmiş, avukatların mesleki gelişimine katkı sağlayan bir baro yönetimi hedefliyoruz.

Savunmayı, kişi hak ve özgürlüklerini, adaleti esas alan ve ülkesine, milletine bağlı tüm meslektaşlarımızı, İstanbul 2 Nolu Barosunun çatısı altında güçlerini birleştirmeye davet ediyoruz.

İnanıyoruz ki, sizlerin desteği ve hepimizin gayretleriyle İstanbul 2 Nolu Barosu, mesleğimizin parlayan yıldızı olarak Avukatlık kurumunu fiilen yargının kurucu unsuru haline getirecektir.

Bu azim ve inançla seçimli İlk Olağan Genel Kurulumuzda baromuzu güçlü bir şekilde geleceğe taşımak, siz değerli meslektaşlarımızla birlikte çalışmak, baromuzu birlikte yönetmek ve birlikte başarmak için desteğinizi talep ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımla

Av. Yasin ŞAMLI