Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ü ziyaret ettik.Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısındaki avukatlara ihbar yükümlülüğü getiren madde ve STK’ların özgürlüklerini kısıtlayan maddeler ile ilgili endişelerimizi ve tasarıdan çıkarılması gerektiği yönündeki görüşümüzü ifade ettik.