ÇAĞRIMIZ

Değerli Meslektaşlarım,

Uzun yıllardır statükonun devamından yana tavır alan, Avukatlık mesleğini öncelemeyen ve önemsemeyen aynı gruplarca yönetilen tek baro modeli yerine ‘‘Çoklu Baro Modeli’’ ile bir baronun nasıl olması gerektiği noktasında örneklik teşkil edecek bir yönetim modelini gösterme zamanı gelmiştir.

Hukuku, vicdanı ve mesleği önceleyen bir anlayışla kurulan ‘‘Baromuzu’’ kurumsallaştırmak amacıyla yola çıktık.

Biliyoruz ki sizler de aynı niyet ve gayrettesiniz. Bu çalışmalarımız ile hedefimiz niyet ve çabaları birleştirmektir. Birlikten güç doğacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Sizleri, baromuzu hep birlikte inşa etmeye, daima güçlü bir şekilde ileriye taşımaya ve dünya ölçeğinde başarılı ve örnek bir baro olmak için çalışmalarımıza ortak olmaya çağırıyoruz.

‘‘ÇAĞRI’’mız ‘‘HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE’’ inanmış tüm meslektaşlarımızadır.

Savunma hakkının kurumsallaşmış hali olan avukatlık mesleği bundan sonra varlığını daha güçlü bir şekilde sürdürmelidir.

Savunma hakkı kutsaldır. Bugüne kadar savunma mesleğinin ve mensupları olarak avukatların hak ettiği yerde olamama nedeni, baroların meslek gündemiyle ilgilenmek yerine sığ, ideolojik, politikaya entegre pozisyon almayı tercih etmeleridir.

Artık avukatların ideolojik ve durağan bir baroya mecburiyeti kalkmış, meslek sorunlarını önceleyecek dinamik bir baroyu inşa etme  ve seçme imkânı doğmuştur.

İstanbul 2 Nolu Barosu “savunma” adına tarihi bir fırsattır. Her birimiz bu fırsatı avukatlık mesleği adına en iyi şekilde kullanmak zorundayız.

İstanbul 2 Nolu Barosu mesleğimize saygınlık kazandıracak yeni inşa sürecini mesleğin saygınlığına yaraşır bir şekilde hizmet üreterek gerçekleştirecektir. Bunu da birlikte başaracağız.

İstanbul 2 Nolu Barosu hukuki gündemin belirleyicisi ve çözüm merkezi niteliği taşıyan güvenilir bir hukuk kurumu olacaktır. Bu inanç ve teorik donanıma sahibiz.

İstanbul 2 Nolu Barosu, bir sivil toplum kuruluşu olarak bağımsız; kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak yargının tüm unsurları ile sorunların çözümünde iş birliği içerisinde çalışacaktır.  Üyelerinin ve tüm meslektaşlarının mesleği icra ederken karşılaştığı sorunların takipçisi olacaktır. 

İstanbul 2 Nolu Barosu, savunma mesleği ve hukukçular için çalışılacak ve ter dökülecek bir mutfak olacaktır.

İstanbul 2 Nolu Barosu savunmayı ve avukatlık kurumunu yeniden düşünmek, konuşmak ve hikmet gereğince olması gereken yere taşımak için yeni bir imkandır.

Siz kıymetli meslektaşlarımızı, mesleğimizin saygınlığını güçlendirecek, sorunlara somut çözümler sunacak güçlü bir BARO inşa etmeye davet ediyoruz.

Av. Yasin Şamlı