İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Adayımız Av. Yasin Şamlı, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeler içeren ve TBMM' de kabul edilen kanun metnindeki avukatlara ihbar yükümlülüğü getiren madde ve sivil toplum kuruluşları hakkındaki madde...