Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ü ziyaret ettik.Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Tasarısındaki avukatlara ihbar yükümlülüğü getiren madde ve STK'ların özgürlüklerini kısıtlayan maddeler ile ilgili...
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Adayımız Av. Yasin Şamlı, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeler içeren ve TBMM' de kabul edilen kanun metnindeki avukatlara ihbar yükümlülüğü getiren madde ve sivil toplum kuruluşları hakkındaki madde...
Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul 2 No'lu Barosu Başkan Adayı Av. Yasin Şamlı seçim koordinasyon kurulundan arkadaşlarımız Av. Ebubekir Esad Baş ve Av. Sefa Yıldız; genç meslektaşımız Av. Kemal Barış Eminoğlu'nu Bakırköy...
Av. Yasin Şamlı, Av. Nurcan Yanardağ ve Av. Tahsin Kaplan, 24 Aralık'ta Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar'ı makamında ziyaret etti.
Av.Yasin Şamlı 24 Aralık’ta Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Zekeriya Birkan'ı makamında ziyaret etti.