Projelerimiz

Değerli Meslektaşlarımız;

 1. Üyelerimizin mesleği icra ederken karşılaştıkları her engelde Baromuz yanlarında olacaktır.
 2. Avukat bulundurma zorunluluğu olan alanlarda mevzuat hükmü işler hale getirilecek, kurala uymayan kurum ve şirketler takip edilerek gerekli yasal süreç işletilecektir.
 3. Baro yönetim kurullarına üyelik için gerekli deneyim şartının 5 yıldan 3 yıla indirilmesi için çalışma yürütülecektir.
 4. Avukatların vekaletname düzenleme yetkisi için çalışma yapılacaktır.
 5. İhtarnameleri yalnızca avukatların gönderebileceği bir yasal düzenleme yapılması için gerekli girişimler yapılacaktır.
 6. Avukatların delil toplama işlemlerine aktif olarak katılması için çalışmalar yapılacaktır.
 7. Avukatların emeklilik sistemiyle ilgili iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.
 8. Ülkemizde ‘‘Önleyici Hukuk Sistemi’’nin yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli adımlar atılacaktır.
 9. Avukatlık ücretinden kesilen KDV oranlarının düşürülmesi için çalışma yürütülecektir.
 10. Baro üyelerinin adliyelerde bulunan otoparklardan ücretsiz yararlanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 11. Avukatlarımızın, davalarında gerekli mevzuat desteği alabilmeleri için Baromuzda “Mevzuat Destek Sistemi” kurulacak ve ücretsiz bir şekilde tüm üyelerimizin kullanımına sunulacaktır.
 12. Avukatlık mesleğinin icrasını kolaylaştıran dijital programların uygun mali koşullarla temini sağlanacak ve üyelerimizin kullanımına sunulacaktır.
 13. Adliyelerde kısmi zamanlı kreş ve bebek bakım alanları oluşturulacaktır.
 14. Tüm meslektaşlarımızın mesleki sorumluluk sigortasından yararlanmaları için çalışmalar yapılacaktır.
 15. Periyodik olarak meslektaş buluşmaları yapılacak, şeffaf ve katılımcı bir yönetim sağlanacaktır.
 16. Adliyeler arasındaki servis hizmetleri ihtiyaçlara göre düzenlenecek ve geliştirilecektir.
 17. Çevrenin koruması için gerekli hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
 18. Şiddetin her türlüsünün – kadına, çocuğa, hayvana karşı gerçekleştiren şiddetin –, insan olma onurunu zedeleyen her türlü istismarın karşısında olunacaktır.
 19. Ülke çapında, meslektaşlarımızın mesleki konularda birbirleri ile iletişim ve dayanışması için meslektaş dayanışma grupları kurulacaktır.
 20. Ulusal ve uluslararası hukuka aykırılıkları inceleme komisyonları kurulacaktır.
 21. Müvekkil-vekil görüşmelerinde mahremiyetin tesisi bakımından adliyelerde özel alanlarının oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.
 22. Kamu Avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ve vekalet ücretlerinin Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak kesilmesinin önüne geçmek için çalışmalar yapılacaktır.

Değerli Genç Meslektaşlarımız;

 1. Genç ve kıdemli Avukatların sürekli bir araya gelmeleri sağlanacak ve bu sayede tecrübe aktarımı gerçekleştirilecektir.
 2. Genç Avukatlarımızın mesleki gelişimleri için eğitimler planlanacak ve yurt dışındaki barolarda geçici süre bulunma imkânı için çalışma yapılacaktır.
 3. Genç meslektaşlarımıza mesleğe başlarken yararlanabilecekleri çalışma ofisleri oluşturulacaktır.
 4. Üyelerimize yurt dışında staj yapma imkânı sağlayan ‘‘Staj Değişim Programı’’nın hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 5. Stajyer Avukatlara ücretsiz yabancı dil eğitimi verilecektir.
 6. Yasal altyapısı için gerekli çalışmalar yapılıp her yıl dil eğitimi için yurt dışına belirli sayıda Stajyer/genç avukat gönderilmesi sağlanacaktır.
 7. Stajyer Avukatlara kariyer danışmanlığı hizmeti verilecektir.
 8. Staj kredilerinin karşılıksız olması için acilen çalışma yapılacaktır.
 9. Stajyer Avukatların staj sonrası meslek başlangıçlarının hızlı olabilmesi için destek odaklı “İş Bulma Komisyonu” aktif şekilde çalışacaktır.