İstanbul 2 Nolu Barosu Başkan Adayımız Av. Yasin Şamlı, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin düzenlemeler içeren ve TBMM’ de kabul edilen kanun metnindeki avukatlara ihbar yükümlülüğü getiren madde ve sivil toplum kuruluşları hakkındaki madde ile ilgili görüşlerini ifade etmek ve hazırlamış olduğu raporu sunmak üzere 31 Aralık 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlar ile Vahdettin Köşkünde bir araya geldi.